גישת האינטליגנציה הרגשית

במהלך יעוץ ההורות והשינה, אני משתמשת בגישה הקרויה "גישת האינטליגנציה הרגשית", אליה הוסמכתי. הגישה דוגלת בשימת הילד במרכז, הקניית מודעות עצמית, והנעה לפעולה בצורה שיוצרת מוטיבציה לילד, שיתוף פעולה ולא מיאוס מחוקים וכללים נוקשים. הגישה גורמת לסתגלנות וגמישות אצל הילד, שמאפשרת לו להתמודד עם קשיים ואתגרים שהוא חווה במהלך חייו הצעירים.

עקרונות גישת האינטליגנציה הרגשית 

1. מערכות יחסים חיוביות – מערכות יחסים אשר מבוססות על תקשורת בריאה ויכולת להבין ולהכיל את סביבתנו מבחינה רגשית וחברתית. 

2. אמפתיה – היכולת שלנו לפתח מודעות לרגשותינו ובו בזמן גם לרגשות האחר. שימת דגש על הבנת נקודת מבטו של הזולת והסביבה.

3. שליטה ברגשות – פיתוח האינטליגנציה הרגשית מאפשר לנו להבין איך לאזן דחפים התנהגותיים ליד זולתנו ושליטה בכעסים. הויסות מאפשר לנו להתמודד עם דחפים אלו בצורה חיובית.